સુવિચાર

જો તમારામાંથી અહંકાર ચાલ્યો ગયો હોય તો કોઈ પણ
ધર્મ પુસ્તકની એક લીટી પણ વાંચ્યા વિના કે કોઈ પણ
દેવાલયમાં પણ મુક્યા વિના તમે જ્યાં બેઠા છો ત્યાં જ
મોક્ષ પ્રાપ્ત થઇ જશે.

-સ્વામી વિવેકાનંદ

Advertisements
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: