કોઈની સાથે કરેલ વચનો…

Kaink jivan ni sadagi mane nade 6
Kaink aansu na palakara mne nde 6
Jivan jivavama to have koi ras nathi
Koini sathe karel vachano have nde 6.

કૈંક જીવનની સાદગી મને નડે છે,
કૈંક આંસુના પલકારા મને નડે છે,
જીવન જીવવામાં તો હવે કોઈ રસ નથી
કોઈની સાથે કરેલ વચનો હવે નડે છે.

-અજ્ઞાત

Advertisements
  1. Good One…

  2. VERY GOOD ONE

  1. No trackbacks yet.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: