યાદ કરો કે ના કરો…

RanNa zanzaavato rokata nathi
SamudraNa neer sukata nathi
Tame amne yad karo ke na karo
Pan ame Tamne yad karvanu bhulta nathi.

રણના ઝંઝાવતો રોકાતા નથી,
સમુદ્રના નીર સુકાતા નથી,
તમે અમને યાદ કરો કે ના કરો,
પણ અમે તમને યાદ કરવાનું ભૂલતા નથી.

-અજ્ઞાત

Advertisements
  1. sarasmaza aavi

  2. VERY NICE

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: