સાદો નિયમ પ્રેમનો…

Samay No Sado Niyam 6 Te Atkto Nathi
Niyam 6e Prem no Sado Te Takto Nathi
Tmaro Sado Niyam 6e Saune Bhtkavo
Ne Maro Sado Niyam 6e Hu Bhatkto Nathi.

સમયનો સાદો નિયમ છે તે અટકતો નથી,
નિયમ છે પ્રેમનો સાદો તે ટકતો નથી,
તમારો સાદો નિયમ છે સૌને ભટકાવો…
ને મારો સાદો નિયમ છે હું ભટકતો નથી.

-અજ્ઞાત

Advertisements
  1. ARE ARE
    WAH KAYA BAT KAHI AAP NE

    • Shivam
    • ઓક્ટોબર 10th, 2010

    Saras 6!

  1. No trackbacks yet.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: