સુવિચાર

ભૂલ કરીને શીખે તો છે પણ એનો એ મતલબ નથી કે
જીવનભર ભૂલ જ કર્યા કરે અને કહે કે હું શીખી રહ્યો છું.

-ગાંધીજી

Advertisements
  1. pota ni bhul thi to badha sikhe pan bijani bhul no pan khayl kari ne sikhvu joi e kae-
    jindgi ma bhu nu punravartan thatu na rahe.

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: