સુવિચાર


બીજાના મનના ભાવ સમજવામાં આપણને સમય લાગે છે
પણ કોઈક વાર તો આપણા પોતાના મનના ભાવ પણ આપણે
સમજી શકતા નથી.

-રવીન્દ્રનાથ ટાગોર

Advertisements
  1. કોઈ ક વાર તો મન ના ભાવ સમજવા માં તો વર્ષો લાગે છે,
    ને પછી સમજી એ ત્યારે ખુબ મોડું હોય છે

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: