એક છોકરી…

Akash ne khabar hati ke rat su 6e?
hoth ne kahbar hati ke taras su 6e?
shanti thi ubho’to hu,
pan 1 chhokri batavi gai PREM su 6e?

આકાશ ને ખબર હતી કે રાત શું છે?
હોઠ ને ખબર હતી કે તરસ શું છે?
શાંતિથી ઉભો તો હું…
પણ એક છોકરી બતાવી ગઈ પ્રેમ શું છે?

-અજ્ઞાત

Advertisements
  1. VERY GOOD

  2. વાહ વાહ અતિસુંદર

  3. Very nice Tapan…Now you and me know What is love !!

    • KAUSHIKKUMAR
    • October 3rd, 2010

    hi dear tapan patel Aapni kavita vanchi khub Aand thayo

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: