મને યાદ છે…

Tari Aakhna Palkara Mane Yaad 6e,
Aaje Pan E Tari Judai Mane Yaad 6e,
Tari Aakhma Dekhatu Pani Mane Yaad 6e,
Ema Rahelo Aapno Bhutkal Mane Yaad 6e.

તારી આંખોના પલકારા મને યાદ છે,
આજે પણ એ તારી જુદાઈ મને યાદ છે,
તારી આંખોમાં દેખાતું પાણી મને યાદ છે,
એમાં રહેલો આપણો ભૂતકાળ મને યાદ છે.

-અજ્ઞાત

Advertisements
  1. VERY GOOD

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: