સુવિચાર

માનવી જો સાચી રીતે પોતાને ન ઓળખે તો તે સાચી રીતે
પોતાની જાતને સમર્પિત કરી શકતો નથી.

-રવીન્દ્રનાથ ટાગોર

  1. માનવી પોતાની જાત ને ઓળખી શકતો જ નથી,
    એટલે તો ભીડમાં પણ માનવી આનંદ લઇ શકતો નથી,

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: