દિલને ધબકતું બનાવ્યું…

Kora Kagad Par Emnuu Chitra Bnavyu,
Kalpana Na Rango Puri Ne Rangin Bnavyu,
Evi Asar Hati Mara Prem Ma Ke
Chitra Ma Pan Emna Dil Ne Dhabktu Bnavyu.

કોરા કાગળ પર એમનું ચિત્ર બનાવ્યું,
કલ્પના ના રંગો પૂરીને રંગીન બનાવ્યું,
એવી અસર હતી મારા પ્રેમમાં કે…
ચિત્રમાં પણ એમના દિલને ધબકતું બનાવ્યું.

-અજ્ઞાત

Advertisements
  1. ARE WAH KAYA BAT HE

  2. maza aavi gai

  1. No trackbacks yet.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: