વિયોગની રાતમાં…

VIYOG NI RAAT MA ANE BHULI NA SAKYO.
MILAN NI RAAT MA HU MALI NA SAKYO.
JYAA PAN JOI ANE KOIK NI SATHE JOI,
KADI EKANT MA HU ANE MALI NA SAKYO.

વિયોગની રાતમાં એને ભૂલી ન શક્યો,
મિલનની રાતમાં હું મળી ન શક્યો,
જ્યાં પણ જોઈ એને કોઈકની સાથે જોઈ,
કદી એકાંતમાં હું એને મળી ન શક્યો.

-અજ્ઞાત

Advertisements
  1. WAH WAH KAYA BAT HE

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: