પ્રેમના સાગરમાં…

Padyo Prem Na Sagar Ma Bahar Nikdta Na Aavdyu
Jagi Gyo Tara Vicharo Ma Pa6i Ungta Na Aavdyu
Bagdya Ketlay Kagal Pan PremPatr Lakhta Na Aavdyu.

પડ્યો પ્રેમના સાગરમાં બહાર નીકળતા ના આવડ્યું,
જાગી ગયો તારા વિચારોમાં પછી ઊંઘતા ના આવડ્યું,
બગડ્યા કેટલાય કાગળ પણ પ્રેમપત્ર લખતા ના આવડ્યું.

-અજ્ઞાત

Advertisements
  1. VERY NICE

  1. No trackbacks yet.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: