હું જ યાદ આવીશ…

Vaydo 6 Maro K Bahu Satavis,
Kyarek Hakikat To Kyarek Swapn Ma Ajmavis,
Dosti Karis Kaik E Rite,
K Hase Lakho Chahera Pan Hu J Yaad Avis.

વાયદો છે મારો કે બહુ સતાવીશ,
ક્યારેક હકીકત તો ક્યારેક સ્વપ્નમાં અજમાવીશ,
દોસ્તી કરીશ કૈક એ રીતે…
કે હશે લાખો ચહેરા પણ હું જ યાદ આવીશ.

-અજ્ઞાત

Advertisements
  1. WAH
    RAHESHE MARO CHAHERO NAJR MA
    NE TU MALVA DODI AAVISH

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: