હું જ યાદ આવીશ…

Vaydo 6 Maro K Bahu Satavis,
Kyarek Hakikat To Kyarek Swapn Ma Ajmavis,
Dosti Karis Kaik E Rite,
K Hase Lakho Chahera Pan Hu J Yaad Avis.

વાયદો છે મારો કે બહુ સતાવીશ,
ક્યારેક હકીકત તો ક્યારેક સ્વપ્નમાં અજમાવીશ,
દોસ્તી કરીશ કૈક એ રીતે…
કે હશે લાખો ચહેરા પણ હું જ યાદ આવીશ.

-અજ્ઞાત

Advertisements
  1. WAH
    RAHESHE MARO CHAHERO NAJR MA
    NE TU MALVA DODI AAVISH

  1. No trackbacks yet.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: