તમારી આંખોનો દરિયો…

Aaj pa6o koik Shayar jagyo 6e,
Dard no Sagar 6alkyo lage 6e..
Vaancho 6o kem atlu dhyan daine..
Tamari pan Aankh no Dariyo Ubhrayo lage 6e.
 
આજ પાછો કોઈક શાયર જાગ્યો છે,
દર્દનો સાગર છલકાયો લાગે છે,
વાંચો છો કેમ આટલું ધ્યાન દઈને,
તમારી પણ આંખોનો દરિયો ઉભરાયો લાગે છે.
 
-અજ્ઞાત
Advertisements
  1. ARE WAH KHUB SARAS

  2. wah tapanbhai…

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: