સુવિચાર

તૂટેલા તાર સંધાય છે, પણ ભાગેલાં હૈયાં સંધાતાં નથી.
 
શ્રીરામશર્મા આચાર્ય
Advertisements
  1. મન મોતી ને કાચ ,તૂટે છે એકવાર,
    કોશિશ કરો હાજર પણ એ પહેલા જેવા ના સંધાય,
    સીમા દવે

  1. No trackbacks yet.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: