પંખી ઉડી જાય છે…

Yugo ni odkhan pan pal var ma 6uti jay 6e,
jem aakash ma thi tara khari jay 6e,
sneh no aa sabndh vadi kevo?
Pankh aavta j pankhi udi jay 6e.
 
યુગોની ઓરખાણ પણ પલ વારમાં છૂટી જાય છે,
જેમ આકાશ માંથી તારા ખરી જાય છે,
સ્નેહ નો આ સબંધ વળી કેવો?
પાંખ આવતા જ પંખી ઉડી જાય છે.
 
-અજ્ઞાત
Advertisements
  1. વાસ્તવિકતા કે નિરાશાવાદ?

  2. VERY NICE

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: