એની યાદ મારી સાથ છે…

Samay Samay Ni Vaat 6
Hava Ma Gunji Rahyo Eno Saad 6
Bhale E Nathi Aaje Mari Sathe
Ani YAAD Sada Mari Sath ૬.

સમય સમય ની વાત છે,
હવામાં ગુંજી રહ્યો એનો સાદ છે,
ભલે એ નથી આજે મારી સાથે
પણ એની યાદ સદા મારી સાથ છે.

-અજ્ઞાત

Advertisements
  1. E NATHI TO SHU THAYU
    ENI YAAD MA ATKYO MARO SAVAS CHE

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: