સુવિચાર

જે તમારા ઉપર વિશ્વાસ મુકે છે તેને છેતરવામાં કશીએ
બહાદુરી નથી.

-અજ્ઞાત

Advertisements
  1. HA SACHI VAT CHE

  1. ઓગસ્ટ 21st, 2010

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: