સુવિચાર

જે તમારા ઉપર વિશ્વાસ મુકે છે તેને છેતરવામાં કશીએ
બહાદુરી નથી.

-અજ્ઞાત

Advertisements
  1. HA SACHI VAT CHE

  1. August 21st, 2010

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: