તમારા પ્રેમ વિના રેહવાતું નથી…

Tamara Prem VIna Rehvatu Nathi
Prem Nu Aa Dard Sehvatu Nathi
Kehva Mate Avu 6u Tari MeHFiL Ma
Pan Mukh Kholu 6u Ne Kai Kehvatu Nathi.

તમારા પ્રેમ વિના રેહવાતું નથી,
પ્રેમ નું આ દર્દ સેહવાતું નથી,
કેહવા માટે આવું છુ તારી મેહફીલ માં,
પણ મોં ખોલું છુ ને કઈ કેહવાતું નથી.

-અજ્ઞાત

Advertisements
  1. VERY NICE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: