તરસે છે મારા નેન…

Joya Emne Ne Udi Gayu Chen
Tarse Chhe Jova Have Emne Mara Nen
Pan Dil NI Aa Vat HaveKahevi Emne Kem…????

જોયા એમને ને ઉડી ગયું ચેન,
તરસે છે જોવા હવે એમને મારા નેન
પણ દિલની આ વાત હવે…કેહવી એમને કેમ…???

-અજ્ઞાત

Advertisements
  1. VERY NICE

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: