સુવિચાર

દારૂનો એક પ્યાલો માણસને બુદ્ધિહીન બનાવે  છે,
બીજો પાગલ બનાવે છે, ત્રીજો ડુબાડી દે છે.
એટલે ચેતનાશૂન્ય બનાવે દે છે.

-શેક્સપિયર

Advertisements
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: