તમે રોકશો તો…

Taru Smit Bni Lehrai Jvanu Mne Gmshe
Tara Ansu Thai Lun6ai Jvanu Mne Gmshe
JAGATma Amto Hu Kyay Rokato Nthi
Tme Roksho To Rokai Jvanu Mne Gmshe.

તારું સ્મિત બની લેહરાઈ જવાનું મને ગમશે,
તારા આંસુ થઇ લૂછાઈ જવાનું મને ગમશે,
જગમાં આમતો હું ક્યાંય રોકાતો નથી
તમે રોકશો તો રોકાઈ જવાનું મને ગમશે.

-અજ્ઞાત

Advertisements
  1. ખુબજ સરસ તપન ભાઈ…

  2. ખુબ સરસ..!!

  3. very nice

  4. નાનો પણ રાઈનો દાણો !

    સરસ !

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: