સુવિચાર

સત્ય એક વિશાળ વૃક્ષ છે. તેની જેમ જેમ સેવા કરવામાં આવે
તેમ તેમ અનેક ફળ નજરે પડે છે. તેનો અન્ત જ આવતો નથી.

-ગાંધીજી

Advertisements
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: