શિકાર થઇ ગયો છે…

Je Gadi Thi Aapno Swikar Thai Gayo 6,
Jindgi Ma Khubj Ferfar Thai Gayo 6.
Roj Razi Joine Mane Lok Pu6e,
TuY Keva Swapn No Shikar gayo 6?

જે ઘડી થી આપનો સ્વીકાર થઇ ગયો છે,
જિંદગીમાં ખુબજ ફેરફાર થઇ ગયો છે,
રોજ રાજી જોઇને મને લોક પૂછે છે,
તુય કેવા સ્વપ્નનો શિકાર થઇ ગયો છે.?

-અજ્ઞાત

Advertisements
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: