શિકાર થઇ ગયો છે…

Je Gadi Thi Aapno Swikar Thai Gayo 6,
Jindgi Ma Khubj Ferfar Thai Gayo 6.
Roj Razi Joine Mane Lok Pu6e,
TuY Keva Swapn No Shikar gayo 6?

જે ઘડી થી આપનો સ્વીકાર થઇ ગયો છે,
જિંદગીમાં ખુબજ ફેરફાર થઇ ગયો છે,
રોજ રાજી જોઇને મને લોક પૂછે છે,
તુય કેવા સ્વપ્નનો શિકાર થઇ ગયો છે.?

-અજ્ઞાત

Advertisements
  1. No trackbacks yet.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: