“સાચો પ્રેમ”…

Je Male Tene Chahvu E Samjuti 6e
Jene Chaho Tene Medavavu Te Safalta 6e
Pan Jyare Khaber Hoy Ke Je Nathi Malavanu
Chata Chahvu Te SACHO PREM 6e.

જે મળે તેને ચાહવું એ સમજુતી છે,
જેને ચાહો તેને મેળવવું તે સફળતા છે,
પણ જયારે ખબર હોય કે જે નથી મળવાનું…
છતાં ચાહવું તે “સાચો પ્રેમ” છે.

-અજ્ઞાત

Advertisements
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: