એની આંખોને સુઝી છે મસ્તી…

Eni Ankho Ne Fari Aaj Suzi 6 Masti…
Dil Fari MujThi Fari Jay To Kehway Nahi.
Aankh No Dosh Gane 6e Badha Dil Ne Badle…
Chor Nirdos Thari Jay To Kehway Nahi.

એની આંખોને ફરી આજ સુઝી છે મસ્તી…
દીલ ફરી મુજથી ફરી જાય તો કહેવાય નહી
આંખનો દોષ ગણે છે બધા દીલ ને બદલે…
ચોર નીર્દોષ ઠરી જાય તો કહેવાય નહી.

-”ઘાયલ”

Advertisements
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: