લોકો પ્રેમને ભગવાન કહે છે…

Loko Prem Ne BhaGvaN Kahe 6
Pan Koi Kare To Ane Guno Kahe 6e
Kehvay 6e..
Pathar Dil Roya Nathi Karta
To Parvat Par Thi J ZaRnA Kem Vahe 6e..?

લોકો પ્રેમને ભગવાન કહે છે
પણ કોઈ કરે તો એને ગુનો કહે છે
કેહવાય છે…
પથ્થર દિલ રોયા નથી કરતા
તો પર્વત પર થી જ ઝરણા કેમ વહે છે?

-અજ્ઞાત

Advertisements
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: