નજરો તમને જોવા બેકરાર થઇ છે…

Khuli tmari ankh to savar thai 6
Nazro tmne jova bekrar thai 6
Pnkhiyo na kalrav ni bahar thai 6
Atlej to ‘Shubh Savar’ keva akhi rat rah joi 6.

ખુલી તમારી આંખ તો સવાર થઇ છે,
નજરો તમને જોવા બેકરાર થઇ છે,
પંખીયોના કલરવની બહાર થઇ છે,
એટલેજ તો  “શુભ સવાર”  કેવા આખી રાત રાહ જોઈ છે.

-અજ્ઞાત

Advertisements
  1. No trackbacks yet.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: