દિલને તોડી ગયું કોઈ…

Dil Ne Kach Samji Todi Gayu Koi,
Swpno Ankh Mathi Chori Gayu Koi,
Dar Lagse Have Koi Par Vishvas Mukta,
Kem Ke Mara Vishvas Mathi Swas Chori Gayu Koi.

દિલને કાચ સમજી તોડી ગયું કોઈ,
સ્વપ્નો આંખ માંથી ચોરી ગયું કોઈ,
ડર લાગશે હવે કોઈ પર વિશ્વાસ મૂકતા
કેમકે મારા વિશ્વાસ માંથી શ્વાસ ચોરી ગયું કોઈ.

-અજ્ઞાત

Advertisements
  1. No trackbacks yet.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: