જિંદગીનો રંગમંચ…

Hasvu Nathi 6ta Hasvu Pade 6e,
Koi Pu6e Kem 6o? To Jalsa Ma Kevu Pade 6e,
Jindgi No Aa Evo Rangmanch 6e,
Jya Badha Ne Farziyat Natak Karvu Pade 6e.

હસવું નથી છતાં હસવું પડે છે,
કોઈ પૂછે કેમ છો? તો જલસામાં કેવું પડે છે,
જિંદગીનો આ એવો રંગમંચ છે,
જ્યાં બધાને ફરજીયાત નાટક કરવું પડે છે.

-અજ્ઞાત

Advertisements
  1. VERY NICE

  2. Superb!!! (and True as well)

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: