જ્યાં દિલ લાગે છે…

Jya dil lage 6e tya duniya nade 6e
Jya preet male 6e tya potana nade 6e
Su kahu khuda ne k ha khuda
Jya marji male 6e tya majburi nade 6e.

જ્યાં દિલ લાગે છે ત્યાં દુનિયા નડે છે,
જ્યાં પ્રીત મળે છે ત્યાં પોતાના નડે છે,
શું કહું ખુદા ને, કે હે ખુદા…
જ્યાં મરજી મળે છે ત્યાં મજબુરી નડે છે.

-અજ્ઞાત

Advertisements
  1. એકદમ સરસ વાત કહી આપે તપનભાઇ…

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: