જિંદગી…

Jindgi Ganu Badhu Shikhve 6e,
Thodi Hasave, Thodi Radave 6e,
Vadhare Bharoso Na Karta Bija Par,
Andhara Ma To Pad6ayo Pan Sath 6ode 6e.

જિંદગી ઘણું બધું શીખવે છે,
થોડી હસાવે, થોડી રડાવે છે,
વધારે ભરોસો ના કરતા બીજા પર,
અંધારામાં તો પડછયો પણ સાથ છોડે છે.

-અજ્ઞાત

Advertisements
  1. No trackbacks yet.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: