તું ન સમજી શકી…

ચાહતો હતો હૃદયથી તને મારી ચાહત તું ન સમજી શકી,
રાત-દિન ઝંખતો રહ્યો તને મારી વેદના તું ન સમજી શકી,

હર રોજ નિહારતો રહ્યો તને મારો ઈશારો તું ન સમજી શકી,
મનની વાત કહેવી હતી તને મારો ઈરાદો તું ન સમજી શકી,

વિદાય વેળાએ યાદ કરતો રહ્યો તને મારી ફરિયાદ ને તું ન સમજી શકી,
દુ:ખી હતો તોયે ભૂલી ન શક્યો તને મારી તડપ તું ન સમજી શકી.

”સહિયર”(ગુજરાત સમાચાર)માં પ્રકાશિત

Advertisements
  1. નહતો પ્રભુ નો વાસ મુજમાં,કેમ સમજુ કહ્યા વિણ,તુંજ હદય કેરી વાત!

  1. No trackbacks yet.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: