પ્રીત થાય છે…

Aankho Aankho ma j preet thay 6e,
Laakho ni haar-jeet thay 6e,
Maun par na jais Dost mara,
Aem pan aapni vaatchhet thay 6e.

આંખો આંખો માં જ પ્રીત થાય છે,
લાખો ની હાર-જીત થાય છે,
મૌન પર ના જઈશ દોસ્ત મારા…
એમ પણ આપની વાતચીત થાય છે.

-અજ્ઞાત

Advertisements
  1. Sunder Tapan,…Lakhta raho..Abhinandan !!

  2. વાહ….સુંદર રચના …..!!!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: