સુવિચાર

કામ, ક્રોધ અને લોભ ત્રણે આત્માનું પતન કરનાર
નરકનાં દ્વાર છે.

-ગીતા

Advertisements
  1. કામ,ક્રોધ,લોભ અને મોહ આ ચાર ગુણ આત્માનુ પતન કરે છે.

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: