આવે છે યાદ…

આવે છે યાદ પણ કહી શકતો નથી
ઈશારાનું છે કામ પણ કરી શકતો નથી
લઇ લીધો છે નિર્ણય કે મારે તને કહેવું છે
વર્ષો સુધી તારા સંગાથમાં રહેવું છે
યુવાની છે થોડા સમયની જે મારે તારી સાથે માણવી છે
વેરાયેલું સ્મિત એકઠું કરવું છે
રીસાઈ ગઈ છે તો મારે તને મનાવવી છે
મન ભરીને પ્રેમ  તને કરવો છે
ચકાસી લેજે દરેક લીટીનો પ્રથમ અક્ષર કે મારે તને શું કહેવું છે.

-અજ્ઞાત
(મિત્રના પ્રેમપત્રમાં વાંચેલ રચના)

 1. ચકાસી લેજે દરેક લીટીનો પ્રથમ અક્ષર કે મારે તને શું કહેવું છે..sundar!

 2. અતિ સુન્દર….!!!
  પ્રેમમાં સંપૂર્ણ સમર્પણ ……!!!

  • Jagdish SOni
  • June 29th, 2010

  Nice in all respect

 3. What a way to tell you… “I LOVE YOU VERY MUCH”

  I liked it a lot…

 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: