આવી મને શરમ…

Kehvu Hatu Ganu Pan Aavi Mane Sharam
Hotho Par Hatu Smit Pn Avi Mane Sharam
Ganivar Aamne Aam Malta Rhya 6ta
Nam Taru Pu6ti Vera Avi Mane Sharam.

કેહવું હતું ઘણું પણ આવી મને શરમ,
હોઠો પર હતું સ્મિત પણ આવી મને શરમ,
ઘણીવાર આમને આમ મળતા રહ્યા છતાં…
નામ તારું પૂછતી વેરા આવી મને શરમ.

-અજ્ઞાત

Advertisements
  1. સરસ તપનભાઇ,
    રચના ગમી.

  2. અતિ સુન્દર….!!!

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: