કોઈની યાદ…

Antar Ni Vat Bahu Taklif Aape 6
Sari Gayeli Sanj Bahu Taklif Aape 6
Rahi To Sakay 6 Koi Na Vagar
Pan Rai Gayeli Koi Ni Yaad Bahu Taklif Aape 6.

અંતરની વાત બહુ તકલીફ આપે છે,
સરી ગયેલી સાંજ બહુ તકલીફ આપે છે,
રહી તો શકાય છે કોઈના વગર..
પણ રઈ ગયેલી કોઈની યાદ બહુ તકલીફ આપે છે.

-અજ્ઞાત

 1. બહુ તકલીફ આપે છે – રદિફમાં સુંદર અભિવ્યક્તિ.

 2. સરસ ભાવ!
  સપના

 3. અતિ સુન્દર….!!!
  યાદો કેરા ઉપવનના ફુલ કદી કરમાતા નથી….!!!
  મૌસમી મકવાણા-‘સખી’

 4. Superb!!!

  • Jay
  • October 31st, 2010

  Sachi Vat

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: