પ્રીતની રીત…

Jo Tame Pritni Rit Na Nibhavo To Kem Chale?
Hu Bolavu Tame Na Aavo To Kem Chale?
Jindgi Nani 6e Ne Pal Pal Tamari Yad Aave,
Ema Tame Tadpavo Te Kem Chale?

જો તમે પ્રીતની રીત ના નિભાવો તો કેમ ચાલે?
હું બોલવું તમે ના આવો તો કેમ ચાલે?
જિંદગી નાની છે ને પલ-પલ તમારી યાદ આવે,
એમાં તમે તડપાવો તે કેમ ચાલે?

-અજ્ઞાત

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: