તારી આંખોમાં…

Tari aankho ma 1 jivant jannat 6e
Je swapn 6e mara a tari amanat 6e
Jagat aakhu mane 6e aeni suvas
6ata kahe 6e badha k Prem khangi babat 6e.

તારી આંખોમાં એક જીવંત જન્નત છે,
જે સ્વપ્ન છે મારા એ તારી અમાનત છે,
જગત આખું માણે છે એની સુવાસ,
છતાં કહે છે બધા કે પ્રેમ ખાનગી બાબત છે.

-અજ્ઞાત

Advertisements
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: