તમારા વગર…

Vyarth 6e Aa Jivan Maru Tamara Vagar,
Duniya Lage 6e Viran Tamara Vagar,
Lakhu 6u Roj.. Kaink Navi Kalpna Karine
Kalpna Pan Adhuri 6e Tamara Vagar.

વ્યર્થ છે આ જીવન મારું તમારા વગર,
દુનિયા લાગે છે વિરાન તમારા વગર,
લખું છું રોજ.. કંઈક નવી કલ્પના કરીને
કલ્પના પણ અધુરી છે તમારા વગર.

-અજ્ઞાત

Advertisements
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: