પ્રેમના દર્દમાં…

Prem na dard ma utarvani MOSAM aavi 6
Prem ne jaher karva ni MOSAM aavi 6
Var nathi lagti prem karvama
Have to ‘VEHLA TE PEHLA’ ni skim aavi 6.

પ્રેમના દર્દમાં ઉતરવાની મોસમ આવી છે,
પ્રેમને જાહેર કરવાની મોસમ આવી છે,
વાર નથી લગતી પ્રેમ કરવામાં…
હવે તો વેહલા તે પેહલા ની સ્કીમ આવી છે.

-અજ્ઞાત

Advertisements
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: