તમે પૂછશો નહી…

Tame Pu6so Nahi k Kem 6e?
Ame sara 6ie a Tamaro Vahem 6e,
Barbad to Thai Gaya Hata Tamara Prem ma,
Pan Thodo Amara Par prabhu Ni Rahem 6e.


તમે પૂછશો નહી કે કેમ છે?
અમે સારા છીએ એ તમારો વહેમ છે,
બરબાદ તો થઇ ગયા હતા તમારા પ્રેમમાં,
પણ થોડી અમારા પર પ્રભુની રહેમ છે.


-અજ્ઞાત

Advertisements
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: