તમારો પ્રેમ…

Naraz Thai Jaso Avi Bik Lage 6e,
Koi Dur 6e 6ata Sameep Lage 6e,
1 Tamari J Zalak Ni 6e Tamanna,
Kem Ke Tamaro PREM Zindagi Thi Adhik Lage 6e.


નારાજ થઇ જશો એવી બીક લાગે છે,
કોઈ દુર છે છતાં સમીપ લાગે છે,
એક તમારી જ ઝલક ની છે તમન્ના,
કેમકે તમારો પ્રેમ જિંદગીથી અધિક લાગે છે.


-અજ્ઞાત

Advertisements
    • sima
    • May 19th, 2010

    so nice

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: