તમને જોયાને…

Tamne Joya Ne Manjil Mali Gai
Tamne Mali Ne Jivan Ni Rit Samjai Gai
Amneto Lagyu Ke Tame Humsfar 6o Amara
Pan Tmari Divso Ni Maitri Varsoni Yad Bani Gai.

તમને જોયાને મંજિલ મળી ગઈ,
તમને મળીને જીવનની રીત સમજી ગઈ,
અમનેતો લાગ્યું કે તમે હમસફર છો અમારા…
પણ તમારી દિવસોની મૈત્રી વરસોની યાદ બની ગઈ.


-અજ્ઞાત

Advertisements
  1. No trackbacks yet.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: