યાદ કરો છો…

Chandra vina ni raatri shu?
Phool vina ni paankhdi shu?
Ame to hamesha yaad kariye chhe tamne,
Pan
Tame amne yaad karo chho teni KHATRI shu ?

ચંદ્ર વિનાની રાત્રી શું?
ફુલ વિનાની પાંખડી શું?
અમે તો હંમેશા યાદ કરીએ છે તમને,
પણ
તમે અમને યાદ કરો છો તેની ખાત્રી શું?

-અજ્ઞાત

Advertisements
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: