સુવિચાર

પાપ પરિપક્વ નથી થતા ત્યાં સુધી મીઠા લાગે છે,
પણ પાકવા માંડે ત્યારે બહુ દુ:ખ દે છે.

-ભગવાન બુદ્ધ

    • DARSHAN VYAS
    • May 8th, 2010

    I like gujarati Suvichar

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: