પ્રેમ નું પાનું…

Jivan Maru Adhuru Rahi Gayu
Prem Nu Panu Koru Rahi Gayu
Shahi Taiyar Kari Hati Me Mara Lohi(blood) NI
Pan Hastakshar Koi Biju Kari Gayu.


જીવન મારું અધૂરું રહી ગયું,
પ્રેમ નું પાનું કોરું રહી ગયું,
શાહી તૈયાર કરી હતી મેં મારા લોહી ની,
પણ હસ્તાક્ષર કોઈ બીજું કરી ગયું..


-અજ્ઞાત

  1. bahuj saras.

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: