અમે પ્રેમમાં નથી રડ્યા…?

Kon kahe che ke ame prem ma nathi radya?
Jara jaine joi aavo bahar ni hava,
jetlo hava ma bhej che,
ae amaraj ansuo na dastavej che.

કોણ કહે છે કે અમે પ્રેમમાં નથી રડ્યા?
જરા જઈને જોઈ આવો બહારની હવા,
જેટલો હવા માં ભેજ છે,
એ અમારાજ આંસુઓના દસ્તાવેજ છે.

-અજ્ઞાત
Advertisements
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: