એક નજર માટે…

Vishwas Na Undan Ma Prem Hoy 6!
Mano To Aa Badha Kudarat Na Khel Hoy 6!
Baki To Lakho Aankho Joya Pa6i Pan!
Koi Ek Njzar Mate J Man Bechen Hoy 6e.

વિશ્વાસ ના ઊંડાણમાં પ્રેમ હોય છે
માનો તો આ બધા કુદરતના ખેલ હોય છે,
બાકી તો લાખો આંખો જોયા પછી પણ
કોઈ એક નજર માટે મન બેચેન હોય છે.

-અજ્ઞાત

Advertisements
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: